Home
Menu
Zoeken Annuleren

 

 

 

 

De Activiteitencommissie

De activiteitencommissie, hierna te noemen de AC, bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die samen met ons de diverse feesten op SOL Krommeweg organiseren. De vrijwillige ouderbijdrage die de AC voor elk kind van het basisonderwijs op SOL Krommeweg ontvangt, wordt aan deze krenten uit de pap besteed. Cadeautjes met de sint en kerst, een kerstdiner en paasontbijt, schoolreis en een spetterend eindfeest zijn voor de kinderen speciale momenten uit hun basisschooltijd. Met plezier organiseren de leden van de AC deze activiteiten voor de SOL, waarbij een nauwe samenwerking is met SOL Admiraal.
Op dit moment bestaat de activiteitencommissie uit de volgende personen: Christien van der Geer (penningmeester), Angela Schäfer (voorzitter),  Marian Clarijs, Meryl de Vries, Emily van der Pol, Daniëlla Thiemens, Katja Verwijs, Kim van der Vreede, Laura Priester, Ilja van der Giessen, Susanne Visser en Colinda Nugteren. Vanuit het team hebben Marianne Stok en Annemieke van Mourick zitting in de AC. We vergaderen ongeveer 8 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen wordt de voortgang van de diverse commissies besproken. Ieder lid van de AC neemt deel in een aantal commissies.
Elk schooljaar worden commissies gevormd voor de volgende terugkerende activiteiten: Sinterklaasfeest, kerstfeest, fancy fair of sponsorloop, Pasen, schoolreizen, kleuterfeest, afscheid groep 8 en het eindejaarsfeest.

© SOL Ambacht 2018