Home
Menu
Zoeken Annuleren

 

 

 

 

Algemene informatie over onze peuterspeelgroepen


U bent van harte welkom! Uw kind is bij ons in goede handen. Wij zijn de plek voor kinderen waarbij de focus ligt op plezier. Want wij zijn van mening dat een kind zich maximaal ontwikkelt als het plezier heeft. Baby’s, dreumesen en peuters voelen zich thuis bij kinderopvang SOL Krommeweg.

De gediplomeerde pedagogisch medewerkers zorgen voor een veilige kindvriendelijke omgeving waarin zij de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van kinderen stimuleren. Naast individuele aandacht voor de kinderen kijken we hoe kinderen functioneren binnen de groep. De pedagogisch medewerkers houden u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind.

U bent welkom van maandag tot en met vrijdag vanaf 08:45 tot 11:30 uur voor kinderen van ongeveer 24 maanden tot aan de basisschoolleeftijd. Een peuterspeelgroep heeft maximaal 16 kinderen op een dag. 

Uk&Puk


In onze peuterspeelgroep wordt gewerkt met het VVE voor en vroegschoolse educatie programma Uk&Puk. Puk is een handpop die in de peuterspeelgroep woont. Puk wordt overal bij betrokken in de kring bij het zingen voorlezen en alle andere activiteiten. Alle pedagogisch medewerkers hebben een training gevolgd om volgens deze methode te werken. Puk speelt de hoofdrol in alle thema’s die in het jaar behandeld worden. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Bijvoorbeeld ik en mijn familie, knuffels, dit ben ik en hatsjoe.
Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Natuurlijk draait het bij Uk&Puk niet op lesjes geven en lesjes leren. Uk&Puk leert peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen! Uk&Puk is een totaalprogramma de activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal emotionele vaardigheden en motorische en zintuigelijke vaardigheden. Denk daarbij aan het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken. Ook geeft Uk&Puk de eerste rekenprikkels.

In eerste instantie heeft u als ouder contact met onze centrale organisatie omtrent algemene informatie en de plaatsingsmogelijkheden. Daarna begint voor u en uw kind pas de echte opvang. Een paar weken van te voren heeft u samen met uw kind een kennismakingsgesprek waarin u informatie over de locatie en de groep krijgt en kennismaakt met de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind. Via het ouderportaal wordt u op de hoogte gehouden van alle belevenissen van uw kind. Via een ouderapp kunt u eenvoudig opvang dagen aanvragen, ruilen, annuleren en facturen inzien. Bij sommige peuterspeelgroepen is het aanvragen van extra dagen of ruildagen niet mogelijk vanwege beperkte openingstijden. U kunt dan indien mogelijk een extra dag afnemen bij een andere peuterspeelgroep of een dag ruilen naar een andere peuterspeelgroep.
© SOL Ambacht 2018